top of page

Bình Dương ra quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa đất

UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách t​hửa đối với từn​g loại đất trên địa​ bàn tỉnh Bình Dương.​​


Đối với đất nông nghiệp, Bình Dương phân làm 2 loại gồm đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp. Trong đó, đất phi nông nghiệp diện tích tối thiểu được tách là 300m2 đối với phường, 500m2 đối với thị trấn và 1.000m2 đối với xã.


Việc tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở), nằm ngoài các khu cụm công nghiệp căn cứ vào dự án đầu tư được phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Còn ở trong các khu cụm công nghiệp thì căn cứ vào dự án đầu tư nhưng phải đảm bảo yêu cầu kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, mật độ xây dựng...


Đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp tại thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Tân Uyên, thị xã Bến Cát: tại các phường là 300m2, tại các xã là 1.000m2. Trong khi đó tại các địa phương có diện tích đất lớn như Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên thì diện tích tối thiểu được tách là 2.000m2 đối với thị trấn và 3.000m2 đối với xã.Đối với đất ở, tỉnh Bình Dương quy định diện tích tối thiểu được tách với cấp phường là 60m2, thị trấn là 80m2 và tại các xã là 100m2.


Khu đất phân lô bán nền ở Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng
Khu đất phân lô bán nền ở Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng

UBND tỉnh Bình Dương quy định, để thực hiện tách thửa, diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng quy định tại, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật.

Đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu có đủ điều kiện, sau khi trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định. Thửa đất có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuộc nhiều loại đất thì việc xem xét giải quyết tách thửa nếu có đủ điều kiện tương ứng của một loại đất theo quy hoạch.Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có chiều rộng và chiều dài tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới hoặc bề rộng chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19m; đảm bảo có chiều rộng và chiều dài tối thiểu 5m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới hoặc bề rộng chỉ giới đường đỏ lớn hơn hoặc bằng 19m.


Việc tách thửa còn phải phù hợp với quy hoạch. Ảnh: Đình Trọng
Việc tách thửa còn phải phù hợp với quy hoạch. Ảnh: Đình Trọng

Trường hợp tách thửa đất ở, tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp ngoài điều kiện tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý còn phải đảm bảo tại vị trí tách thửa đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật...

Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được tách phải đảm bảo theo dự án, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và được cơ quan chuyên môn về xây dựng kết luận chủ đầu tư dự án đã đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu... Các trường hợp cá biệt, diện tích thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36m2 hoặc 45m2. Quy định mới trên, thay thế các quy định trước đó về tách thửa được ban hành năm 2017 và 2019.


Nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/binh-duong-ra-quy-dinh-moi-ve-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-dat-1194461.ldo

bottom of page