top of page

Bình Dương dự kiến xây gần 173.000 căn nhà ở xã hội

Đến năm 2023, Bình Dương dự kiến sẽ xây dựng gần 173.000 căn nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa có báo cáo rằng theo đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thì Bình Dương sẽ xây dựng gần 173.000 căn nhà ở xã hội.


Cũng theo báo cáo này, dự báo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổng số người dân có nhu cầu nhà ở xã hội khoảng 130.000 người.


Bình Dương phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 33,5 m2 sàn/người, chất lượng nhà ở kiên cố đạt 99,9% (trong đó khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 99,8%), không còn nhà ở đơn sơ.


Trong giai đoạn 2021-2030, dự kiến Bình Dương đã và sẽ đầu tư khoảng 173.000 căn nhà ở xã hội. Tổng diện tích đất khoảng 613,3 ha. Đáp ứng cho khoảng 637.000 người. Tổng mức đầu tư khoảng 87.236 tỉ đồng, cao hơn gấp 2 lần chỉ tiêu Chính phủ giao.


Trong đó, giai đoạn 2021-2025, dự kiến bố trí 159 ha diện tích đất đầu tư hoàn thành khoảng 43.000 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 138.000 người dân.


Giai đoạn 2026-2030 dự kiến bố trí khoảng 454 ha diện tích đất đầu tư hoàn thành khoảng 130.000 căn nhà ở xã hội cho khoảng 499.000 người.


Theo: LÊ ÁNH / PLO

bottom of page