top of page

Cần làm gì sau khi được cấp Căn cước công dân gắn chip?

Việc đổi từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân (CCCD) ảnh hưởng không ít đến các giấy tờ liên quan. Do đó, người dân cần làm các việc sau khi được cấp CCCD.


Sửa đổi thông tin trên Hộ chiếu


Trên Hộ chiếu thể hiện thông tin số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân nên khi đổi từ Chứng minh nhân dân 9 số qua Căn cước công dân 12 số, người dân phải đi sửa đổi thông tin trên Hộ chiếu để sử dụng thống nhất. Việc này giúp người dân tránh bị hải quan làm khó khi thông tin giữa các giấy tờ không trùng khớp.


Báo số Căn cước công dân mới cho Bảo hiểm xã hội


Mới đây, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 4887/BHXH-CNTT hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật bổ sung số Căn cước công dân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.


Đối với người lao động, đây là việc cần làm sau khi được cấp Căn cước công dân để đảm bảo quyền lợi của mình, giúp cơ quan bảo hiểm quản lý thông tin của người tham gia một cách hiệu quả.


Thay đổi thông tin đăng ký thuế


Người nộp thuế có thể tự mình thực hiện thủ tục hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế.


Người lao động có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.


Sửa đổi thông tin trên Sổ đỏ


Theo Điểm g Khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép xác nhận thay đổi về số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân để tránh rắc rối khi thực hiện giao dịch mua bán nhà đất sau này.


Cập nhật số Căn cước công dân mới với Ngân hàng


Sau khi đổi sang Căn cước công dân gắn chip, người dân nên báo lại với ngân hàng quản lý tài khoản để thay đổi thông tin cá nhân.


Việc cập nhật số Căn cước công dân mới sẽ giúp việc thực hiện một số giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng hơn. Đây là một dịch vụ được thực hiện miễn phí tại hầu hết các ngân hàng.


Theo: Lao Động

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/can-lam-gi-sau-khi-duoc-cap-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-1097338.ldo

bottom of page